Organisering

Deltidsstyrken er organisert på følgende stasjoner i Setesdal:

  • Iveland brannstasjon
  • Evje brannstasjon
  • Bygland brannstasjon
  • Valle brannstasjon
  • Bykle brannstasjon
  • Beredskapsressursen består også av en bistasjon på Byglandsfjord, Rysstad og på Hovden.
  • Bykle og Hovden brannstasjon har egen fjellredningsgruppe som bistår politiet og AMK med ettersøk av personer som har gått seg vill eller som er blitt skadet på fjellet.
  • I tillegg til å håndtere branner og ulykker, foretar deltidsmannskapene utrykning med hjertestarter og annen helserelatert bistand etter anmodning fra AMK og 110-sentralen.

Les mer om våre stasjoner her.