Når bør man melde fra?

Bekymringsfulle forhold knyttet til brannsikkerhet er forhold som enten øker risikoen for brann eller gir unødige store konsekvenser ved brann. Dette kan eksempelvis være at brannalarmanlegget i blokka di piper og blinker med feilkoder, lagring av brennbart materiale i trapperom og rømningsveier, eller ødelagte brannvegger. Det kan også være bekymring knyttet til at din gamle tante som bor alene, har begynt å glemme litt og koker mat på komfyren.

 

 

"Det finnes mennesker blant oss som i mindre grad er i stand til å ivareta sin egen brannsikkerhet og dermed utgjør en risiko for seg selv og andre rundt seg" 

 

 

Brannvesenet ønsker hjelp til å finne og ivareta disse personene, for å hindre at noen blir skadet eller omkommer i brann. Når brannvesenet mottar en bekymringsmelding vurderer vi hvilke tiltak som skal iverksettes. Som regel vil det føre til en befaring eller en samtale. Videre vil vi alltid forsøke å gi råd og veiledning, mens i andre tilfeller vil vi samarbeide med eksempelvis helsesektoren eller bygningsetaten. I ytterste konsekvens kan alvorlige tilfeller for liv og helse føre til stenging av bygg eller krav om utbedring. Oppfordringen fra brannvesenet er tydelig, meld heller fra en gang for mye enn en gang for lite. Mottatte bekymringsmeldinger behandles konfidensielt og man kan velge å være anonym.