Slik tenner du opp i ildstedet

  1. Bygg bålet riktig

Plasser et par tørre vedkubber nederst og bygg noen etasjer med mindre ved og opptenningsved. Legg to til tre opptenningsbriketter øverst.

  1. Tenn fra toppen

Opptenning i fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, noe som gjør at man hurtig får god trekk i røykrør og skorstein, mer oksygen til flammene og høyere temperatur.

  1. Sørg for nok luft

La ventilene i ildstedet være helt åpne og sett gjerne ovnsdøra på gløtt de første 10-15 minuttene til det brenner godt. Ikke steng trekken så mye at flammen dør ut. Sørg for at det er nok friskluft i rommet, slik at ildstedet får «pusteluft».

Nytt ilegg av ved bør gjøres når flammene begynner å forsvinne og det meste av ved er blitt til glør. Unngå å fylle store mengder ved i ildstedet og følg bruksanvisningen.

God forbrenning reduserer risikoen for pipebrann

God forbrenning oppnår man når det er balanse mellom mengde luft til forbrenningen og gassene som skal forbrennes. Det er et godt tegn når man ser blålig skjær i flammene som brenner rolig, uten at det dannes røyk.

Følg ildstedets bruksanvisning

Det finnes mange typer ildsteder på markedet, med ulikt design, med ulike typer trekkventiler og funksjoner. Før du fyrer opp i ildstedet bør du sette deg inn i ildstedets bruksanvisning når det gjelder bruk, ilegg av ved og justering av lufttilførsel. Hvis du ikke har brukerveiledningen, ta kontakt med forhandler som skaffer deg en ny. Mange bruksanvisninger ligger også tilgjengelig på nett.

Fire grunner til å fyre riktig

Miljøvennlig

Fyrer du riktig, reduserer du sot- og partikkelutslippene og bidrar dermed til mindre lokal luftforurensning.

Klimavennlig

Ved er en fornybar energikilde, og derfor et klimavennlig alternativ til fossil oppvarming.

Lønnsomt og effektivt

Fyrer du riktig, utnyttes veden bedre og du oppnår inntil dobbelt så mye varme.

Trygt og brannsikkert

Fyrer du riktig, får ildstedet en mer skånsom behandling. Det betyr mindre vedlikehold, rene glass og redusert risiko for sot- og pipebrann. Vedfyring varmer også ved strømbrudd.