I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog og utmark.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Brannfaren er normalt størst på våren før gress og den grønne bunnvegetasjonen kommer opp

Så langt i år (13.04.2023) er det rapportert inn 118 gressbranner og 15 branner i skog og utmark. Agder fylke har hatt flest med 41 gressbranner og 3 branner i skog og utmark. På samme tidspunkt i fjor hadde det vært 290 gressbranner og 59 branner i skog og utmark. I hele 2022 var det 1 275 branner i skog og utmark og skogbrannhelikopter var i aksjon ved 42 branner.