Leder for brannforebyggende avdeling / Konstituert stedfortreder

Jan Arild Åkre

Tlf: 975 95 740
E-post: jan.arild.akre@sb-iks.no

Driftsleder

Ole Pettersen

Tlf. 905 44 119
E-post: ole.pettersen@sb-iks.no

Områdeansvarlig: Valle Kommune

Branninspektør

Fredrik Langfeldt

Tlf. 945 32 945
E-post: fredrik.langfeldt@sb-iks.no

Brannforebygger

Knut Arne Nilsen

Tlf. 995 35 440
E-post: knut.arne.nilsen@sb-iks.no

Områdeansvarlig: Bykle kommune

Brannforebygger

Kjartan Nicolaysen

Tlf. 975 70 987
E-post: kjartan.nicolaysen@sb-iks.no

Områdeansvarlig: Evje og Hornnes Kommune

Brannforebygger

Sondre Skjeggedal

Tlf. 482 35 521
E-post: sondre.skjeggedal@sb-iks.no

Områdeansvarlig: Iveland og Bygland kommune

Feierlærling

Thomas Fredheim

Tlf. 482 56 254
E-post: thomas.fredheim@sb-iks.no