Administrasjon

Brannsjef Mikael S. Kristiansen

E-post: mikael.kristiansen@sb-iks.no
Telefon: 911 18 991

 

Varabrannsjef/ Leder beredskap Olav Nese

E-post: olav.nese@sb-iks.no
Telefon: 975 79 226

 

Leder forebyggende Jan Arild Åkre

E-post: jan.arild.akre@sb-iks.no
Telefon: 975 95 740

 

Feierformann Ole Pettersen

E-post: ole.pettersen@sb-iks.no
Telefon: 905 44 119

 

Feiersvenn Knut Arne Nilsen

E-post: knut.arne.nilsen@sb-iks.no
Telefon: 995 35 440

 

Feiersvenn Thomas Mørk

E-post: thomas.mork@sb-iks.no
Telefon: 959 29 808