Bålforbud fra 15. april

Mandag 15. april starter perioden med generelt bålforbud i Norge. Da er det forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog og annen utmark.

I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt. I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Da er det forbudt å tenne opp bål eller grille i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Strender regnes typisk som utmark og er da også omfattet av det generelle bålforbudet. Det er likevel lov til å grille på stranda i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som kommunen har godkjent. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune, før du tenner bål.

Skogbrannhelikopter

Skogbrannhelikopteret er i fast beredskap fra 15. april til 15. september, stasjonert på Torp utenfor Sandefjord.  DSB overvåker skogbrannfaren løpende. I perioder med stor skogbrannfare setter DSB flere helikoptre i beredskap rundt om i landet.

Skogbranner i 2023

  • I 2023 var det 1 257 branner i utmark og innmark, fordelt på 475 i skog- eller utmark og 782 i gress- eller innmark.
  • Ved 70 av brannene ble det benyttet skogbrannhelikopter.
  • Branner i gress- eller innmark var hyppigst fra april til juni, mens skog- og utmarksbranner hadde en tydelig topp i juni. Den 16. juni var det 16 branner i skog- eller utmark, og 51 branner i gress- eller innmark.
  • Over 80 prosent av brannene skjedde i perioden april til juni, og da var det ofte mange samtidige hendelser. I gjennomsnitt var det 11 hendelser hver dag i denne perioden.

Kilde: www.dsb.no