Gebyr

Du kan finne prisene på din kommunes nettside:

Hvorfor må jeg betale hvis dere ikke har feiet hos meg?

Alle kommunene i Setesdal har en "flat" pris på feieavgiften. Det vil si at man betaler et beløp hvert år, selv om det ikke nødvendigvis har blitt feiet akkurat dette året. Gebyrfastsettelsen for feie- og tilsynstjenesten er basert på prinsippet om selvkost, altså skal gebyret kun dekke utgiftene for denne kommunale tjenesten. Gebyret blir justert etter hvor mye denne tjenesten koster.

Forskrift om selvkost 

Det vil ikke være mulig å kreve inn feiegebyr fra eiere som ikke har fyringsanlegg.