Forberedelser

 • Noen må være hjemme og kunne vise oss rundt i boligen når vi kommer. Kan du ikke være til stede selv, må du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt.
 • Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg.
 • Hele fyringsanlegget skal være lett tilgjengelig og sotluken må være tømt.
 • Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg dokumentere at manglene er utbedret.

Tilsyn omfatter

Når vi har tilsyn sjekker vi brannsikkerheten og kontrollerer om skorsteinen trenger feiing. Vi gir deg også informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten.

 • Kontroll av at fyringsanlegget (ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat) er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade.
 • Veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr (husbrannslange og brannslokkingsapparat) og rømningsveier.
 • Informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.
 • Informasjon om generell brannsikkerhet

Tilsynet vil fokusere på at alt er tilfredsstillende bygget, montert, kontrollert og vedlikeholdt.

Rapport

Når tilsynet er gjennomført vil du få en rapport. Her vil eventuelle avvik være påpekt. Du har en måned fra tilsynsdato til å sende en skriftlig tilbakemelding for hvordan og når utbedring av avvikene vil skje. Denne tilbakemeldingen sendes gjennom Min Eiendom.

Hvor ofte er det tilsyn?

Det førers tilsyn med alle fyringsanlegg/ildsteder etter behov. Følgende kriterier blir lagt til grunn for behov og hyppighet:

 • Bygningstype
 • Røykløpstype
 • Sotmengde
 • Rentbrennende
 • Avvik
 • Brannsmitte
 • Alder på beboer
 • Avstand til brannstasjon

Utifra disse kriteriene får hver boenhet en risikovurdering