Setesdal brannvesen IKS følger også Bjørnis-kampanjen som et ledd i å lære barna om brannsikkerhet.

Les mer på: