NOHA pulver brannslokker

Hvorfor er produktet farlig?

Slokke-middelet kommer ikke ut av slangen. Håndslokkeren vil ikke fungere til å slokke brannen.

Batch-nummer/serienummer

NOHA P6G, NOHA PDE6, NOHA P12G

For mer informasjon

https://www.farligeprodukter.no/produkt/100050

Gloria pulver brannslokker

Hvorfor er produktet farlig?

Slokke-middelet kommer ikke ut av slangen. Håndslokkeren vil ikke fungere til å slokke brannen.

Batch-nummer/serienummer

PD6G - PD6GA - PD6GX - PDE 6 - PD12GA pulver brannslokker

For mer informasjon

https://www.farligeprodukter.no/produkt/100014