Brannkonstabel ved Bykle- og Valle/Rysstad brannstasjon, samt vikariat med mulighet for forlengelse i 2 % stilling ved Evje brannstasjon

Setesdal Brannvesen IKS (SBV) får ledig 2 % stilling som Brannkonstabel ved Bykle- og Valle/Rysstad brannstasjon, samt vikariat med mulighet for forlengelse i 2 % stilling ved Evje brannstasjon. Stillingene ligger under beredskapsavdelingen.

Brannkonstabel ansattes i 2 % deltidsstilling og blir innkalt ved branner/ulykker/hendelser. Det er 1-2 øvelser i måneden med møteplikt. Brannkonstablene er uten fast vaktordning, men har plikt til å bære radio. Brannkonstabler må likevel påregne å delta i vaktordning i perioder der en kan forvente lavt oppmøte. Stillingene avlønnes etter tariff for øvelser og utrykning, samt med en fast godtgjørelse for bæring av radio.

Kvalifikasjoner

 • Bosted, og/eller arbeidssted med oppmøtemulighet på brannstasjon innen ca. 10 minutter
 • Godkjenning fra hovedarbeidsgiver til å være deltids brannkonstabel, og kunne rykke ut ved utkall
 • Vilje til nødvendig opplæring, kurs og utdanning
 • God samarbeidsevne og fleksibilitet
 • Beherske Norsk skriftlig og muntlig
 • Du er i god fysisk form og er komfortabel med å jobbe i høyden
 • Førerkort klasse B. Ønskelig med C, BE, S, kode 160
 • Ved ansettelse må politiattest fremvises
 • Ved ansettelse må en kunne fremlegge godkjent helseattest for røykdykker
 • Ønskelig med brann-faglig bakgrunn, røykdykker
 • Ønskelig med førstehjelpskompetanse

Personlige egenskaper

 • Kunne jobbe i team, selvstendig og fleksibel

 • Fokus på HMS og være bidragsyter til å skape et godt arbeidsmiljø

 • Pålitelig, lojal, løsningsorientert og opptatt av å spille andre gode

 • Ha gode holdninger, og være positiv i møte med publikum

 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Et meningsfylt og samfunnsviktig arbeid
 • Lønn etter tariff
 • Spennende faglige utfordringer
 • Godt kollegialt fellesskap

 

Trykk her for fullstendig utlysningstekst og søknad