Setesdal Brannvesen IKS søker nye deltids brannkonstabler til viktig samfunnsoppgave

Setesdal Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for brann og redning, samt tilsyns- og feiertjenesten i kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Innbyggertall ca. 8500, samt mange fritidsbeboere.

Brannvesenet har 7 heltids- og ca 85 deltidsansatte fordelt på 8 brannstasjoner. 

For å dekke vakanser og pensjonsavgang søker vi flere nye deltids brannkonstabler til:

 • Valle kommune
  • S4 Valle brannstasjon
  • S8 Rysstad brannstasjon
 • Bygland kommune
  • S3 Bygland brannstasjon
  • S7 Byglandsfjord brannstasjon
 • Iveland kommune
  • S1 Iveland brannstasjon

Brannkonstablene blir fast ansatt i 2% deltidsstilling og blir innkalt ved branner/ulykker/ hendelser. Det er 1-2 øvelser i måneden med møteplikt. Brannkonstablene er uten fast vaktordning, men har plikt til å bære radio. Stillingene avlønnes etter tariff for øvelser og utrykning, samt med en fast godtgjørelse for bæring av radio. Det er mange som kan bli brannkonstabel; Nettopp det at vi har mangfold blant brannkonstablene, gjør brannvesenet bedre rustet til alle de uforutsette oppgavene.

Krav til stillingene:

 • Bosted, eller arbeidssted med oppmøtemulighet på brannstasjon innen ca. 10 minutter.
 • Godkjenning fra hovedarbeidsgiver til å være deltids brannkonstabel.
 • Vilje til nødvendig opplæring, kurs og utdanning.
 • God samarbeidsevne og fleksibilitet.
 • Beherske Norsk skriftlig og muntlig.
 • Alminnelig god form.
 • Førerkort klasse B.

Ønskelige for stillingene:

 • Førerkort klasse C, BE, Kode 160.
 • Brannfaglig bakgrunn, røykdykker.
 • Førstehjelpskompetanse.

Aktuelle søkere må gjennomgå fysisk test (Som er relativt enkel for de som er i grei form) og før tilsetting gjennomføre legesjekk for røykdykkere (slik at vi har mulighet til å utdanne deg til røykdykker).

Det tas forbehold om endring i stillingsinnhold, stillingsbetegnelse og framtidig organisering. Den som tiltrer stillingen må framlegge tilfredsstillende politiattest.

Vanlige kommunale tilsettingsvilkår gjelder.

Setesdal Brannvesen IKS ønsker et mangfold som gjenspeiler befolkningen for øvrig.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Konst.brannsjef Olav Nese, tlf. 97579226

Søknad med CV sendes innen 1.juni 2023 på epost til olav.nese@sb-iks.no

eller leveres/ sendes brannsjef, Setesdal brannvesen IKS, Verksvegen 48, 4735 Evje.

 

Sjekk ut informasjon om oss på; www.sb-iks.no og www.facebook.com/setesdalbrannveseniks