Brannvesenet har 7 heltids- og 84 deltidsansatte fordelt på 8 brannstasjoner.

Setesdal Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for brann- og feiertjenesten i kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle, innbyggertall ca.8200.

5 stk. Brannkonstabler (deltid) Valle/Rysstad/Iveland

Brannkonstabelene blir innkalt ved branner/ulykker etter behov. Det er ca. 11 øvelser à 3 timer pr. år med møteplikt. Brannkonstabelen er uten fast vaktordning, men har plikt til å bære radio.

Krav til stillingene:

 • Arbeidssted og bosted innenfor rimelig tid fra brannstasjonene
 • Førerkort kl. B
 • Må oppfylle fysiske/psykiske, samt medisinske krav til røykdykking                       
 • Deltakelse i brannvesenet krever godkjenning fra hovedarbeidsgiver
 • Vilje til nødvendig opplæring
 • God samarbeidsevne og fleksibilitet
 • Må beherske Norsk skriftlig og muntlig

Ønskelige:

 • Tilgjengelig på dagtid.
 • Førerkort kl C
 • Utrykningsførerbevis kode 160
 • Førstehjelpskompetanse.
 • Røyk/vann dykker kompetanse

Aktuelle søkere må gjennomgå fysisk test. Stillingen avlønnes etter avtale og med en fast årlig godtgjørelse for bæring av radio.

Det tas forbehold om endring i stillingsinnhold, stillingsbetegnelse som følge av framtidig organisering. Den som tiltrer stillingen må framlegge helse- og politiattest. Vanlige kommunale tilsettingsvilkår gjelder, herunder 1 års. prøvetid.

Setesdal Brannvesen Iks ønsker et mangfold på arbeidsplassene som gjenspeiler befolkningen for øvrig. Alle kvalifiserte oppfordres med det til å søke.

Søknadsfrist:

Søknad med CV sendes innen1. juli 2022 til post@sb-iks.no

Kontakt

Spørsmål om stillingene rettes til konst. brannsjef. Olav Nese

mob. 97579226