Målgruppen er brannansvarlig eller eier/bruker i private og offentlige virksomheter

Hensikten med kurset er å gi deg som brannansvarlig en grunnleggende innføring i de lover og forskrifter som regulerer virksomhetens plikter på området. Videre vil vi også gi tips til hvordan jobben som brannansvarlig kan utføres i praksis.

Kurset går over 1 dag inkl. praktisk avslutning. Frist for påmelding settes til 4. juni 2020.

Kurset arrangeres den 11. juni 2020 fra kl 09:00 - 17:00 på Evje brannstasjon

 

Kursinnhold

  • Brannforebyggende arbeid
  • Organisatoriske og tekniske tiltak
  • Aktive og passive brannsikringstiltak
  • Brannårsaker og brannutvikling
  • Slokkemidler - fordeler og begrensning
  • Evakuering og evalueringsrutiner
  • Forventninger til brannvesenet og brannvesenets forventninger
  • Krav til eier og bruker av byggverk
  • Lover og forskrifter om brannsikkerhet og brannforebygging

For mer informasjon ta kontakt med Olav Nese Tlf: 97579226