Varsling vil komme via SMS varsling. Ta kontakt med feier om ikke varslet dato passer

Forberedelser

  • Sørg for at alle ildsteder og spjeld er stengt i hele huset. Står dette åpent vil sotet fra pipa komme inn i huset.
  • Ildtedet må ikke ha vært i bruk de siste 12 timene.
  • Se til at det er lett tilgang til feie-/sotluke.
  • Skal feiingen skje fra loftet må det være noen hjemme som kan slippe feieren inn.
  • Skal feiingen skje fra taket må det legges frem typegodkjent husstige og godkjent takstige/stigetrinn må være montert på taket. 
  • Etter Forskrift om brannforebygging § 6 er det eiers ansvar å tilrettelgge for at feiing kan utføres på en trygg og forsvarlig måte.