Vi ser etter en leder som kan kombinere strategisk arbeid med operativ handling, som er handlekraftig og som kan utøve god dialog med styret og eierne. Vi ser samtidig etter en samlende leder som vil skape tillit hos de ansatte.

Søknadsfrist er 5. februar 2023.

Trykk på denne linken for å se fullstendig utlysningstekst og søknad.