Nedbrenningsøvelse

Setesdal brannvesen IKS gjennomfører fullskala øvelse med sikring og røykdykking i forbindelse med nedbrenning av en hytte på Gautestad med Gnr. 65. Bnr. 4.

Vi forventer å starte nedbrenning av hytten ca. kl. 17:00. og vi skal være ferdig ca. 21:00